• Gårdshallen blir sagro.se - Observera att det ej går att genomföra beställningar via gårdshallen.se. Välkommen in till oss på www.sagro.se

0 Varukorg

Policy för dataskydd & personuppgifter

Dataskyddspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för gardshallen.se & dess ägare Agricom AB. Därför är vi öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.

Huvudansvarig för dina personuppgifter
Det svenska företaget, Agricom AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

Agricom AB
Kalkbruksvägen 7
61071 Vagnhärad
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559225-2018
Auktoriserad representant: Hannes Marklund
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE5592252018

Vilka personuppgifter hanterar vi? 

Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier

 

 • Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Orderinformation
 • IP-adress
 • Vilka varor och erbjudanden du har klickat på
 • Shoppinghistorik
 • Hur du navigerade och klickade på webbplatsen
Varför behöver vi dina uppgifter?

Onlineköp
 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Gårdshallen.se genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
 • Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.
 • Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online.
Direktmarknadsföring
 • Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden och inbjudningar via e-post och sms.
 • I syfte att optimera din upplevelse av Gårdshallen.se ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.
Kundservice
 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
 • Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

Utveckling och förbättring
 • Vi använder uppgifterna för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina uppgifter på individuell nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserade data.
 • Det innefattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet.
 • Analyserna används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser liksom vår resurskapacitet ur ett hållbarhetsperspektiv genom att strömlinjeforma inköp och schemaläggning av leveranser.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
 • Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.
 • Det innefattar att använda din personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Förebyggande av missbruk och brott
 • Vi använder dina personuppgifter för att förebygga förlust genom att säkerställa att villkoren och bestämmelserna följs och för att upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster.
 • Dina personuppgifter används för att förebygga och undersöka missbruk av våra tjänster online, förlust och bedrägerier, genom att analysera köpbeteendet online.

På vilken rättslig grund behandlas dina uppgifter?

Onlineköp
Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Gårdshallen.se ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig (fullgöra ett avtal).

Direktmarknadsföring
Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Gårdshallen.se’s legitima intresse.

Kundservice
Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Gårdshallen.se’s legitima intresse.

Utveckling och förbättring
Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Gårdshallen.se’s legitima intresse.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Gårdshallen.se ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Förebyggande av missbruk och brott
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att förebygga missbruk av våra tjänster bygger på vårt legitima intresse.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Gårdshallen.se behandlar datan inom EU/EES. Agricom/Gårdshallen vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan samt till till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Vid överföringar utanför EES tillämpar Agricom avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter för att kunna uppfylla dina rättigheter gentemot oss och i enlighet med bokföringsreglerna.
Efter det raderas dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter? 

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.Du kan kontakta Agricom/Gårdshallen, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Agricom/Gårdshallen med undantag av följande situationer:

 

 • Du har ett pågående ärende med kundservice
 • Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
 • Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.
 • Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.
 • Om du gör det kan inte Agricom/Gårdshallen skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Agricom/Gårdshallen behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av kakor.

Hur använder vi kakor?
 • Vi använder permanenta kakor för att spara dina leveransuppgifter om du väljer "Kom ihåg mig".
 • Vi använder kakor för att spara dina favoritprodukter.
 • Vi använder sessionskakor exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen ellerom du har lagt en vara i din varukorg.
 • Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.
 • Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Instagram, Facebook och Youtube och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.
 • Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till ditt köp.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
 • Vi kopplar endast dina kakor till dina personuppgifter om du är kund.
 • Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner cookies.


Hur länge sparar vi dina cookies?

Agricom/Gårdshallen sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet.

 

Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.